درمان فشار خون با عسل

خوردن پیاز پخته با عسل اثر کم کننده فشار خون دارد.

بعد از حجامت (خون گرفتن) فصد(زالو انداختن) خوردن عسل بسیار نافع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.