عرق شیرین بیان

طبیعت عرق شیرین بیان است.

درمان ورم معده و روده ، علاج زخم معده و اثنی عشر ، درمان یرقان ، درمان امراض کلیه ، برطرف کننده سرماخوردگی ، رفع سرفه و گرفتگی صدا

نحوه استفاده: قبل از هر غذا یک استکان و بعد از هر غذا نصف استکان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.