خانه / بایگانی برچسب: طبع عرق طارونه

بایگانی برچسب: طبع عرق طارونه

عرق طارونه

طبیعت عرق طارونه است. تصفیه کننده خون ، صفرابر ، ضدیرقان ، رافع بیماری های پوستی نحوه استفاده: قبل از هر غذا یک لیوان آخرین ورودی هامضرات طارونهطبع عرق طارونهمضرات عرق طارونه

ادامه نوشته »