بایگانی برچسب: طبع عرق چهل گياه

عرق چهل گیاه

طبیعت عرق چهل گیاه است. تقویت معده ، رفع دل دردهای ناشی از سردی مزاج و دل پیچه ، هضم غذا را آسان می کند . نحوه استفاده: پس از هر غذا نصف استکان آخرین ورودی هاخواص و مضرات عرق چهل گیاه

ادامه نوشته »